Menu

O firmie

E.W.Rental Sp. z o.o. została powołana do życia w 2002 roku. Podstawowym zakresem działalności Spółki jest realizacja średniej wielkości projektów budowlanych, remontowych i adaptacyjnych w budownictwie zarówno mieszkaniowym, przemysłowo-handlowym, jak i w budynkach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale i inne.

Blisko 40-letnie doświadczenie w działalności na rynku budowlanym udziałowców i Zarządu spółki pozwala na realizację powierzonych inwestycji w sposób odpowiedzialny i profesjonalny. Wypracowany przez lata i ciągle doskonalony sposób współdziałania tak z Klientami jak i dostawcami pozwala proponować optymalne warunki realizacji powierzonych zadań.

Celem przyświecającym nam w codziennej pracy jest by wszystkie zlecone prace realizować rzetelnie, zgodnie ze sztuką i technologią, ku zadowoleniu i satysfakcji wszystkich zainteresowanych stron, zwłaszcza zleceniodawców, pracowników i dostawców. A także poprzez ciągły rozwój dążyć do pozycji wyróżniającego się na tle konkurencji partnera w realizacji robót budowlanych.